Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclisinde 11 Madde Oylandı

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda 11 madde görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan mayıs ayı meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

Başkan Çetin Akın’dan encümen üyelerine teşekkür plaketi

Başkan Çetin Akın, mayıs ayı meclis toplantısında, bir yıl süreyle encümen üyesi olarak görev yapan meclis üyeleri Mustafa Yavaş, Muhammet Naci Tunçel ve Olcay Özsürücü’ye plaket takdim ederek “Çok güzel bir çalışma ortamı oldu. Yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı meclis toplantısında gündemin birinci maddesinde, “2023 yılı nisan ayı olağan meclis toplantılarına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, “2022 Yılı Kesin Hesap Cetveli” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, “İlçemiz Bozkurt Mahallesi Konak-İnan-Güvercinlik sokakları üzerinde kurulacak olan Kapalı Cuma Pazar yeri ile ilgili olarak 28351 sayılı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğine istinaden kurulan Pazar Yeri Kuruluş Komisyonunun almış olduğu kararların görüşülmesi ve onayı” oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde, “İlçemiz Bozkurt Mahallesi Konak-İnan-Güvercinlik sokakları üzerinde kurulacak olan Kapalı Cuma Pazar yerinde bulanan 20 adet dükkân (10,20 m2) ve 64 adet tezgâhın tahsis ücreti ile mevcut pazar yerinde bulunan ve taşınacak 119 adet tezgâh için harcamalara katılım payı ücretinin belirlenmesi maksadıyla konunun tarife komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde, “Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarihli ve 40 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen ‘Belediyemiz bünyesinde işletilmekte olan işletmelerin fiyat tarifelerinin güncellenmesi’ konulu Tarife Komisyon raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde, “Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarihli ve 43 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen ‘Beton Taşıma ve Güzergah İzin Belgesi Kapsamında Kesilecek olan Harç Bedeli’ konulu Tarife Komisyon raporu” görüşüldü. İlk iki maddenin kabul edildiği raporda üçüncü madde olan “Yenilenebilir Enerji Sistemleri Proje Kontrolü (GES-Tarla) Güneş Panellerinin Toplam Yüzey Alanı 100,00 TL/ M2 olan fiyatının tarife komisyonunca yeniden değerlendirilmesi maksadıyla konunun Tarife Komisyonuna havalesi hususu” oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde, “Belediye Başkanlığımıza devredilen Koza Parkı Otoparkı, Ergenekon Pazaryeri Otoparkı, Cumartesi Pazaryeri Otoparkı ve Belediyemiz tarafından işletilen Belediyemiz hizmet binasında bulunan otoparkın işletme sorumluluğu İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yürütülecek olması sebebiyle İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüze ait Çalışma Yönetmeliğinde güncelleme yapılması hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde, “Belediyemize ait otopark ücretlerinin güncellenmesi maksadıyla konunun Tarife Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin dokuzuncu maddesinde,” İlçemiz 920 ada 6, 7, 8, 9 parseller ve Dalbahçe Mahallesi 113 ada 11, 12, 13, 14, 15 parsel sayılı taşınmazlar ve çevresine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinde, “İlçemiz 4. Mıntıka 186 ada 1, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 22, 23 parseller ve 187 ada 2, 3, 4, parsel sayılı taşınmazlar ve çevresine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı gündemin on birinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.