#

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Toplantısı Gerçekleşti

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından Eski Belediye Binasında yapıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleşen Mayıs ayı meclis toplantısında 9 madde görüşülüp karara bağlandı.

Mayıs ayı meclis toplantısının ilk gündem maddesi olarak Nisan ayı meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde 2020 yılı Kesin Hesap Cetveli görüşüldü. Millet İttifakı Meclis Üyeleri, Büyük Birlik Partisi Meclis Üyeleri ve Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Serhat Seyhan kabul oyu kullanırken Cumhur İttifakı’nın diğer Meclis Üyeleri çekimser oy kullandı. Buna göre gündemin ikinci maddesi oy çokluğu ile kabul edilmiş oldu. Gündemin üçüncü maddesi Kosova Cumhuriyeti Viti Belediyesi ile Turgutlu Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisini amaçlayan protokolün Belediye Meclisimizce kabulü ve onaylanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca da 2005/36 sayılı Genelge kapsamında izin verilmesi halinde Kardeş şehir protokolünü imzalamak ve gerekli işlemleri yapmak üzere Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesi Turgutlu İlçesi TCDD Km: 93+405'de (3.00x2,60) ve Km:93+690'de (3.00x2,50) boyutlarında iki adet alt geçidin yapımında TCDD ile Protokolü imzalamak üzere Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin beşinci maddesi 07.07.2020 tarih 38 sayılı Turgutlu Belediyesi Meclis Kararı ile 5.mıntıka (Selvilitepe Mahallesi) 2084 - 1197 - 750 - 1198 ada arasında kalan park alanı içerisindeki 200m²'lik bölümde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılması için tahsis edilen alanın, 5. Mıntıka (Selvilitepe Mahallesi) 1197 ve 2082 adalar arasında kalan park alanın kaydırılması ve yapılacak protokol için Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin altıncı maddesi Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarih 37 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İlçemiz 5. Mıntıka 2724 ada 23 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında İmar Komisyon Raporu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin yedinci maddesi Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarih 36 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İlçemiz 5. Mıntıka 1267 ada 2,3,4,5,6,7,8 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında İmar Komisyon Raporu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesi Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarih 35 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İlçemiz Subaşı Mahallesi 1023 ada 7 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında İmar Komisyon Raporu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde Turgutlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Orta Park Kafeteryadaki menüde bulunan tatlı ürünlerine ait fiyatların güncellenmesi ve menüye yeni ilave edilecek olan ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi amacıyla konunun tarife komisyonuna havalesine sevki görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.