Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantısı 4 Nisan Salı Günü

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı 4 Nisan Salı günü saat 17:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleşecek olan nisan ayı meclis toplantısında 18 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Nisan ayı meclis toplantısının gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesinde “2023 yılı Mart ayı Olağan Meclis toplantılarına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesinde “Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesinde “Belediye Encümeni Üye Seçimi hususunun görüşülmesi.” Gündemin dördüncü maddesinde “Meclis 2. Başkan Vekilinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin beşinci maddesinde “İmar Komisyon Üyelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin altıncı maddesinde “Plan-Bütçe Komisyon Üyelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin yedinci maddesinde “İhtisas Komisyonlarının Kurulması ve Üye Sayısının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin sekizinci maddesinde “İhtisas Komisyonları Üyelerinin Belirlenmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin dokuzuncu maddesinde “Belediyemiz sosyal tesislerinde uygulanan ve mevcut fiyat tarifesinde bulunan ürünlere ait fiyatların yeniden değerlendirilmesi için konunun tarife komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.”

Gündemin onuncu maddesinde “03.03.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren EYT kapsamında, Turgutlu Belediyesinde çalışmakta olup emekliliğe hak kazanan ve emekliliğe ayrılma talebinde bulunan personellere kıdem tazminatlarının ödenmesi için İller Bankasından AŞ.den kredi kullanılması ve kredi kullanımı için hazırlanacak başvuru evraklarına imza atmak üzere Belediye Başkanı Çetin Akın’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin on birinci maddesinde “Belediye Meclisinin 07.02.2023 tarih ve 16 sayılı kararı gereğince Belediyemiz ve Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile yapılacak protokol kapsamında ‘Ata topraklarında kalan tarihimiz’ konulu kuzey Makedonya gezisine katılacak Meclis üyelerine gri pasaport müracaatının yapılması ve geziye katılacak 41 kişinin konaklama ve yol giderlerinin Belediyemizce karşılanması hususlarının Meclisimizce görüşülmesi.” Gündemin on ikinci maddesinde “UKOME'nin 11.02.2022 tarih ve 2022/21 sayılı UKOME Genel Kurulu Kararı ile hazır beton firmaları ile ilgili, izin verilen/yasaklanan güzergâhlar, çalışma saatleri, izin belgesi verilmesi, araçlara takip sistemi ile kamera takılması ve ID numaralarının ilgili birimlere bildirilmesi konularında karar alınmış ve Yetki Belgesi ile Güzergâh İzin Belgesi iş ve işlemler hakkında işlemler yapıldığı, bu karara istinaden Beton Taşıma ve Güzergâh İzin Belgesi düzenlenmesi kapsamında kesilecek olan harç bedeli ve Yenilenebilir enerji sistemleri proje kontrol bedelinin belirlenmesi maksadıyla konunun Tarife Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin on üçüncü maddesinde “İlçemiz 5.Mıntıka 1278 Ada 12 Parsel hakkında hazırlanan 31.03.2023 tarih ve 2023/5 sayılı İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.” Gündemin on dördüncü maddesinde “İlçemiz 5.Mıntıka 2636 Ada 17 Parsel hakkında hazırlanan 31.03.2023 tarih ve 2023/6 sayılı İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.” Gündemin on beşinci maddesinde “İlçemiz 5.Mıntıka 2626 Ada 7 Parsel hakkında hazırlanan 31.03.2023 tarih ve 2023/7 sayılı İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.” Gündemin on altıncı maddesinde “Ergenekon Mahallesinde yeni açılan sokaklara isim verilmesi maksadıyla hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.” Gündemin on yedinci maddesinde “Yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle, proje kontrolü aşamasında mimari ve statik açıdan alınması gereken önlemlerle ilgili, plan notlarında ilave ve değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.”

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gündemin on sekizinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.