Turgutlu Belediyesi Meclisi 7 Mart Salı Günü Toplanacak

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, 7 Mart Salı günü saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan mart ayı meclis toplantısında 9 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak.

Mart ayı meclis toplantısının gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi, 2023 yılı Şubat ayı Olağan Meclis toplantılarına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi, İlçemiz Derbent Mahallesi Soğukkuyu Mevkii Karacaali Çayı üzerine köprü yapılmasına ilişkin Derbent Mahallesi sakinlerinin başvurusu üzerine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca köprü yapımı çalışmalarına başlanılmış olup, Karacaali Köprüsü yapım işi için Manisa Büyükşehir Belediyesine proje ortağı olunması hususunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi,  İlçemiz 5. Mıntıka 940 ada 20, 21, 22, 33, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71 parseller, 2110 ada 1, 2, 3, 4 parseller ile 3045 ada 1, 2, 3, 4 parsel sayılı taşınmazlar ve çevresine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi, İlçemiz Musacalı Mahallesi 114 ada 167 parsel sayılı taşınmazın, Çok Amaçlı Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak maksadıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine istinaden satın alma usulü kamulaştırılması ve bu kapsamdaki iş ve işlemlerin yürütülmesi adına encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

Gündemin beşinci maddesi, Yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle, proje kontrolü aşamasında mimari ve statik açıdan alınması gereken önlemlerle ilgili, plan notlarında ilave ve değişiklik yapılmasına yönelik hususun imar komisyonuna havalesinin görüşülmesi. Gündemin altıncı maddesi, İlçemiz Yunusdere Mahallesi 140 ada 15 parsel sayılı taşınmazın devir talebi kapsamında 03.03.2023 tarih 2023/4 sayılı imar komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin yedinci maddesi, Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi (TURBEM) 'de kurs gören öğrencilerimizden alınan kurs ücreti ve belediyemizce düzenlenecek olan sosyal, kültürel faaliyetlerde Kahramanmaraş merkezli ve diğer illerde yaşanan depremden dolayı zarar gören öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın söz konusu faaliyetlerden ücretsiz yararlanması hususunun görüşülmesi. Gündemin sekizinci maddesi, Ergenekon Mahallemizde yeni açılan muhtelif sokaklara isim verilmesi hususunun görüşülmesi.

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı gündemin dokuzuncu ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.