#

Turgutlu Belediyesi Meclisi Altı Maddeyi Karara Bağladı

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı Toplantısı, Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan toplantıda bir ek gündem maddesi dahil olmak üzere toplam 6 madde görüşülüp karara bağlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan Kasım Ayı Meclis Toplantısında Başkan Çetin Akın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın konuşmasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83. yılında ATA’yı şu sözlerle andı:

“57 yıllık yaşamını ülkemizin kurtuluşu ve kuruluşuna adayan, memleket sevdasını her şeyin önüne koyan; köylünün milletin efendisi olduğunu söyleyen, kadınları omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layık gören; eğitimi, bilimi her şeyin üstünde tutan, tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği, büyük lider, ATA’mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 83. yılında büyük bir özlemle anıyorum. Yüreğimizde sevgisi asla bitmeyecek, fikirleri sonsuza kadar yaşamaya devam edecek.”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Başkan Çetin Akın, kadınların vahşice yaşamlarına son verilmediği ana kadar “Kadına Şiddete Hayır” demeye devam edeceğini söyledi. Kadınların özgür, eşit ve adil bir Türkiye ve dünyada yaşaması için gereken adımların acilen atılması gerektiğini de vurguladı. Başkan Çetin Akın ayrıca kadın cinayetlerine kurban giden tüm kadınları da rahmetle andı.

Başkan Çetin Akın konuşmasında 24 Kasım Öğretmenler Günü, Saltanatın Kaldırılması ve Harf Devrimi’nin yıl dönümleri, Lösemili Çocuklar Haftası, Organ Bağışı ve Nakli Haftası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü, Dünya Çocuk Hakları Günü, Dünya Diş Hekimleri Günü’ne yer verdi. Başkan Akın ayrıca Bülent Ecevit’i vefatının 15. yıl dönümü dolayısıyla andı.

Kasım Ayı Meclis Toplantısında gündemin birinci maddesi olarak “2021 yılı Ekim ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları” görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin ikinci maddesi olan “07/03/2017 tarihli ve 13 sayılı Turgutlu Belediyesi Meclis Kararı ile Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilen Akçakmak Yolu, Yedi Eylül Yolu, Eski Manisa Yolu, Cevdet Öktem Caddesi ve Piyaleoğlu Caddesi ile imar planımızda şehir içinde bulunan ve genişliği 18 metreyi aşan ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan diğer cadde ve sokaklar ile yine imar planımızda görülen fakat fiilen halen açılmamış da olsa ileride açılması muhtelif olacak 18 metreden geniş cadde ve sokakların görev ve sorumluluk alanlarının Turgutlu Belediyesine devri hususunun görüşülmesi” ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; konu hakkında idari yazışmaların Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yapılacağından, Turgutlu Belediyesi Meclisince bir karar alınmasına yer olmadığı kanaatine varıldı.

Gündemin üçüncü maddesinde05/10/2021 tarihli 73 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Turgutlu ilçesi 9. Mıntıka 773 ada 77 parsel, 2534 ada 7 parsel sayılı taşınmazlar ve çevresinde düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında komisyon raporu” görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde “İlçemiz Irlamaz Mahallesi 2804 - 2806 - 2809 - 2810 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 adalar arasında kalan park alanının rekreasyon alanına dönüştürülmesine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususu” görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde “İlçemiz Çepnidere Mahallesi Çepnidere Sokak No:1 Turgutlu adresinde ‘Lokanta’ olarak faaliyet gösteren Vedat Ülker’in, İşyeri Ruhsatının ‘İçkili Lokanta’ olarak değiştirilmesi talebi üzerine bahse konu işyerinin 14.10.1997 karar tarih ve 1997/1 karar numaralı içkili yer krokisine dahil edilmesi hususu” görüşüldü, oy çokluğu ile reddedildi.

Ek gündem maddesi olan altıncı maddede “Maski Genel Müdürlüğünün 08/10/2021 tarih ve 45416 sayılı yazısına istinaden; mülkiyeti belediyemize ait Turan Mahallesi 480 ada 4 parselde Belediyemizce yeni yapılan ve Hizmet Binamız Otopark karşısında bulunan Bankamatik Cihaz Yerlerinin 20 nolu bölümünü, Sumatik cihazı konulmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereği işletim ücreti alınmaması şartı ile 5 (beş) yıllığına bedelsiz olarak Maski Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususu” görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.