#

Turgutlu Belediyesi Meclisi Bugün Toplanıyor

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 18:00’da Eski Belediye Binasında gerçekleştirilecek.

Her ayın ilk salı günü yapılan Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantısı, 17 günlük tam kapanma nedeniyle 17 Mayıs Pazartesi (bugün) gerçekleştirilecek. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği Mayıs Ayı Meclis Toplantısında 9 madde görüşülüp karara bağlanacak. Mayıs Ayı Meclis Toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak da yayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi 2021 yılı nisan ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi 2020 yılı Kesin Hesap Cetvelinin görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi Kosova Cumhuriyeti Viti Belediyesi ile Turgutlu Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisini amaçlayan protokolün Belediye Meclisimizce kabulü ve onaylanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca da 2005/36 sayılı Genelge kapsamında izin verilmesi halinde Kardeş şehir protokolünü imzalamak ve gerekli işlemleri yapmak üzere Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi Turgutlu İlçesi TCDD Km: 93+405'de (3.00x2,60) ve Km:93+690'de (3.00x2,50) boyutlarında iki adet alt geçidin yapımında TCDD ile Protokolü imzalamak üzere Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin beşinci maddesi 07.07.2020 tarih 38 sayılı Turgutlu Belediyesi Meclis Kararı ile 5.mıntıka (Selvilitepe Mahallesi) 2084 - 1197 - 750 - 1198 ada arasında kalan park alanı içerisindeki 200m²'lik bölümde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılması için tahsis edilen alanın, 5. Mıntıka (Selvilitepe Mahallesi) 1197 ve 2082 adalar arasında kalan park alanın kaydırılması ve yapılacak protokol için Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin altıncı maddesi Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarih 37 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İlçemiz 5. Mıntıka 2724 ada 23 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi. Gündemin yedinci maddesi Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarih 36 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İlçemiz 5. Mıntıka 1267 ada 2,3,4,5,6,7,8 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi. Gündemin sekizinci maddesi Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarih 35 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İlçemiz Subaşı Mahallesi 1023 ada 7 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

Mayıs ayı meclis toplantısı gündemin dokuzuncu ve son maddesi olan dilek ve temennilerin ardından sona erecek.