#

Turgutlu Belediyesi Meclisi Çarşamba Günü Toplanacak

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri sebebiyle 8 Eylül Çarşamba günü saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği Eylül Ayı Meclis Toplantısında altı madde görülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından da canlı olarakyayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı gündem maddeleri ise şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi 2021 yılı Ağustos ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi 2022 yılı gelir tarifelerinin Tarife Komisyonuna sevki hususunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi 27/08/2021 tarih ve 698 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisine sevk edilen 2022 yılı Performans Programının görüşülmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi 27/08/2021 tarih ve 712 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisine sevk edilen Turgutlu Belediyesi 2022-2024 bütçesinin görüşülmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.

Gündemin beşinci maddesi 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesine istinaden hazırlanan 2022 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporunun Tarife Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi. Gündemin altıncı maddesi İlçemiz 5. Mıntıka (Selvilitepe Mahallesi) 1269-1882-1276-2310-2104 adalar arsında bulunan Sosyal Tesis Alanı ile 5. Mıntıka (Selvilitepe Mahallesi) 2097-2096-2117-1961 adalar arasında kalan park ve otopark alanının yer değişikliğine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususunun görüşülmesi.

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.