#

Turgutlu Belediyesi Meclisinde 13 Madde Karara Bağlandı

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan Temmuz Ayı Meclis Toplantısında 3 ek gündem maddesiyle birlikte 13 madde görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Başkan Çetin Akın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında Kurban Bayramı’nın sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini temenni ederek hayırlı bayramlar dileklerini paylaştı. Geçtiğimiz hafta hayata veda eden usta sanatçı Cüneyt Arkın, 15 Temmuz şehitlerini, Sivas, Başbağlar, Suruç ve Urimçi Katliamlarında hayatını kaybedenleri rahmetle yad eden Başkan Akın ayrıca Kıbrıs Barış Harekatı, Erzurum Kongresi, Hatay’ın ana vatana katılışının yıl dönümlerine de konuşmasında yer verdi. Başkan Akın son olarak basın emekçilerinin Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı da kutladı.

Temmuz Ayı Meclis Toplantısının birinci gündem maddesinde 2022 yılı Haziran ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde 07.06.2022 Tarih ve 37 Sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen, “Orta Park Kafeterya ve Restorant’ta Öğrencilere Yönelik İndirim Uygulaması” konulu 23.06.2022 tarihli komisyon raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Tarife Komisyonuna sevki görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde 07.06.2022 Tarih ve 33 Sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen, “İşletme İştirakler Müdürlüğü Bünyesinde İşletilen Sosyal Tesislerinin Ücret Tarifelerinin Güncellenmesi” konulu 23.06.2022 tarihli Komisyon raporunun tekrar değerlendirilmek üzere Tarife Komisyonuna sevki görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde Fen İşleri Müdürlüğü Gelir Tarifesi Kapsamında bulunan “Mal, Araç, İş Makinelerinin ve Elektrik Atölyesinde Bulunan Sepetli Aracın” mevcut tarifedeki ücretlerinin günümüz ekonomik koşullara göre yeniden güncellenmesi için Tarife Komisyonuna sevki hususu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde Belediyemiz teknik hizmetler sınıfında 5 nci dereceli Mühendis Kadrosunda çalıştırılmak üzere 2 adet Mühendis çalıştırılması hususu görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinde Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, plan notlarının 46. maddesinde bulunan ''Konut olarak kullanılan tüm yapı nizamlarında kiremit çatı yapmak zorunludur'' ifadesinin değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği dosyası Belediyemiz Başkanlığınca hazırlatılmış olup, bahse konu plan değişikliği teklifinin değerlendirilmesi maksadıyla İmar Komisyonuna sevki hususu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde 07.06.2022 Tarih ve 39 Sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, “Ek Bütçe” hakkında Plan Bütçe komisyonu tarafından hazırlanan 28.06.2022 tarihli Komisyon raporu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde İlçemiz Derbent Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınırları içerisindeki imar planı ile uygulama parseli arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik Belediyemiz Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi maksadıyla İmar Komisyonuna sevki hususu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde İlçemiz 6.Mıntıka 3231 Ada 1 Parselde kayıtlı olan rekreasyon alanının 25 yıl süre ile intifa hakkı verilmesi hususu görüşüldü, imar komisyonuna sevki oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinde KÜTAŞ Tarım Ürünleri Dış Ti. San. A.Ş. Belediyemize vermiş olduğu dilekçede, mülkiyeti şirketlerine ait 35 BEV 435 plakalı 2020 model Volkswagen SYM2Z tipi otobüsü Belediyemize bağışlamak istediklerini bildirmiş olup, bahse konu aracın spor okullarında ve ihtiyaç duyulacak diğer hizmetlerde kullanılmak üzere Belediyemize şartsız bağış olarak kabul edilmesi hususu görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin on birinci maddesinde Turgutlu Belediyesinin ortak olduğu ve Turgutlu Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı TUBAŞ (Turgutlu Gıda Turizm İnşaat Taşımacılık Tekstil Madencilik Enerji ve Taahhüt.İşleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi), ve TUR-KAP (Turgutlu Turistik ve Tarımsal Tesisler Anonim Şirketi'nde) yapılacak olan genel kurullarda gündemdeki maddeleri karara bağlamak için Turgutlu Belediye Başkanlığı adına oy kullanmaya, Turgutlu Belediyesinin ortağı olduğu şirketlerde her hususta gerekli işlemleri yapmak üzere yetkili olmasına ve yönetim kuruluna Turgutlu Belediye Başkanlığı seçilmesi halinde Turgutlu Belediye Başkanlığı adına gerçek kişi temsilci olarak Çetin Akın'a yetki verilmesi hususu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin on ikinci maddesinde Turgutlu Belediye Başkanlığının tamamına sahip olduğu Turgutlu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı Turgutlu Belediyesi Personel Anonim Şirketi'nde yapılacak olan genel kurullarda gündemdeki maddeleri karara bağlamak için Turgutlu Belediye Başkanlığı adına oy kullanmaya, sermaye maddesinde payları nama yazılı olarak tadilat yapmaya, Turgutlu Belediyesinin tamamına sahip olduğu Personel Anonim Şirketinde her hususta gerekli işlemleri yapmak üzere ve yönetim kuruluna Turgutlu Belediye Başkanlığı seçilmesi halinde Turgutlu Belediye Başkanlığı adına gerçek kişi temsilci olarak Çetin Akın'a yetki verilmesi hususu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gündemin on üçüncü ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.