#

Turgutlu Belediyesi Meclisinde 15 Madde Görüşülecek

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı 5 Nisan Salı günü saat 18:00’da Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleşecek olan Nisan Ayı Meclis Toplantısında on beş madde görüşülüp karara bağlanacak. Nisan Ayı Meclis Toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi, 2022 yılı Mart ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi, 2021 Yılı Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi, Belediye Encümeni üye seçimi hususunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi, İmar Komisyonu üyelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin beşinci maddesi, Plan-Bütçe Komisyonu üyelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin altıncı maddesi, İhtisas Komisyonlarının kurulması ve üye sayılarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin yedinci maddesi, İhtisas Komisyonları üyelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin sekizinci maddesi, 01/03/2022 Tarih ve 13 Sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletmelerde satışı yapılan ürünlere ait fiyat listesinin güncellenmesi konulu Tarife Komisyon Raporunun görüşülmesi. Gündemin dokuzuncu maddesi, 01.03.2022 tarihli ve 9 sayılı kararı ile Plan Bütçe komisyonuna havale edilen harcama birimlerinin 2022 yılı ek ödenek talepleri konulu Plan-Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. Gündemin onuncu maddesi, İlçemiz Irlamaz Spor Vadisindeki 2 adet halı sahanın kiracısı olan Tufan Ablak’ın; Belediye Encümeninin 22/02/2022 tarih ve 170 sayılı kararı ile aylık 4.050,00-TL kira bedeli belirlenerek 1 yıl süreyle uzatılmış olan kira sözleşmesinin, sahaların zemin ve çit duvarlarının uzun zamandır kullanıldığından yıpranmış durumda olduğu, zemin ve çit duvarlarının değiştirilmesi için yaklaşık 800.000,00-TL masraf çıktığı ve ihtiyaç duyulan yatırımları yapabilmek için 10 yıl süre ile uzatılması talebinin görüşülmesi. Gündemin on birinci maddesi, Turgutlu-Manisa Devlet Yolu, km:0+950.443 ve çevresinin düzenlenmesine yönelik Belediye Başkanlığımız tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin on ikinci maddesi, İlçemiz 5. mıntıka 1178 ada 34 parsel sayılı taşınmazın "Konut Alanından", "Belediye Hizmet Alanına" dönüştürülmesine yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin on üçüncü maddesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.12.2021 tarih 750 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak hazırlatmış oldukları Turgutlu ilçesi 5. Mıntıka Mahallesi, 1630 ada 27 ve 28 parsel sayılı taşınmazlarda Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu ile Ticaret+Konut Alanının yer değiştirmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyasının İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi. Gündemin on dördüncü maddesi, Belediyemize bağlı Turbem Dershanesinin 2022 - 2023 yılı kurs ücretlerinin belirlenmesi için konunun Tarife Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.Nisan Ayı Meclis Toplantısı gündemin on beşinci ve son maddesi olan dilek ve temennilerin ardından sona erecek.