#

Turgutlu Belediyesi Meclisinde 8 Madde Görüşülecek

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı 5 Ekim Salı günü saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında toplanacak olan Turgutlu Belediyesi Meclisinin Ekim ayı toplantısında 8 madde görüşülüp karara bağlanacak. Ekim ayı meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Ekim ayı gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi, 2021 yılı Eylül ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi, Belediye Meclisinin 08/09/2021 tarihli ve 65 sayılı kararı ile Plan - Bütçe Komisyonu ile diğer tüm Meclis Komisyonlarına havale edilen 2021 Yılı Performans Programı komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi, Belediye Meclisinin 08/09/2021 tarihli ve 64 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen 2022 Yılı Gelir Tarifeleri komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi, Belediye Meclisinin 08/09/2021 tarihli ve 67 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen 2022 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporunun görüşülmesi. Gündemin beşinci maddesi, Belediye Meclisinin 08/09/2021 tarihli ve 66 sayılı kararı ile Plan - Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2021-2023 mali yıllarını kapsayan hazırlık bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin altıncı maddesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.08.2021 tarih 469 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak hazırlatılan Turgutlu İlçesi 9. Mıntıka 773 ada 77 parsel, 2534 ada 7 parsel sayılı taşınmazlar ve çevresinde düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyasının değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin yedinci maddesi, Musacalı Mahallesi Köy Yerleşik Alanı Sınırları içerisinde bulunan 148 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, düzenli ve nitelikli ulaşımın sağlanması ve kamusal alan (köy meydanı) oluşturmak amacıyla kamu yararı adına Belediye Başkanlığımız tarafından kamulaştırılmasına yönelik kamu yararı kararı alınması ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa istinaden yapılacak kamulaştırma işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

Turgutlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı sekizinci ve son madde olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.