#

Turgutlu Belediyesi Meclisinden Cemevlerine Yönelik Saldırılara Ortak Kınama

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Ağustos Ayı Meclis Toplantısında iki ek gündem maddesiyle birlikte 14 madde görüşülüp karara bağlandı. Meclis toplantısında ayrıca geçtiğimiz günlerde Ankara’da cemevlerine yönelik düzenlenen saldırılar tüm gruplar tarafından kınandı.

Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında “Bir milletin bağımsızlık ve kurtuluş inancının destansı bir zaferle gerçeğe dönüştüğü tarihtir 30 Ağustos. Laik, demokratik ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin de atıldığı bu günde birlik ve beraberlik ruhumuz sarsılmaz bir şekilde inşa edilmiştir. Vatan ve bağımsızlık mücadelemizin yol göstericisi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 100. yılını kutluyorum” sözleriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında ayrıca Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taaruz ve Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümlerini de kutladı.

Meclis toplantısında Ankara’da geçtiğimiz günlerde cemevlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen saldırılar Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Büyük Birlik Partisi grubu ve Bağımsız Meclis Üyesi Burhan Irk tarafından kınandı.

Ağustos Ayı Meclis Toplantısının gündemin birinci maddesinde “2022 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, “05.07.2022 Tarih ve 47 Sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen, “Fen İşleri Müdürlüğünün Gelir Tarifesi Kapsamın Bulunan Hizmetlerin Ücret Tarifelerinin Güncellenmesi” konulu 25.07.2022 tarihli komisyon raporu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, “05.07.2022 Tarih ve 45 Sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen, ‘Orta Park Kafeterya ve Restorant’ta Öğrencilere Yönelik İndirim Uygulanması’ konulu 20.07.2022 tarihli komisyon raporu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.Gündemin dördüncü maddesinde, “05.07.2022 Tarih ve 46 Sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen, ‘İşletme İştirakler Müdürlüğü Bünyesinde İşletilen Sosyal Tesislerinin Ücret Tarifelerinin Güncellenmesi’ konulu 20.07.2022 tarihli komisyon raporu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde, “05.07.2022 Tarih ve 49 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, ‘Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, plan notlarının 46. maddesinde bulunan’ .... Konut olarak kullanılan tüm yapı nizamlarında kiremit çatı yapmak zorunludur’ ifadesinin değiştirilmesi” konulu 20.07.2022 tarihli İmar Komisyon raporu görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi.Gündemin altıncı maddesinde, “05.07.2022 Tarih ve 51 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Derbent Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınırları içerisindeki imar planı ile uygulama parseli arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi" konulu 20.07.2022 tarihli İmar Komisyon raporu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesinde 05.07.2022 Tarih ve 52 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, ‘İntifa Hakkı Verilmesi' konulu 20.07.2022 tarihli İmar Komisyon raporu görüşüldü, plan-bütçe komisyonuna sevki oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde, "İlçemiz Ergenekon Mahallesinde yeni kullanıma açılan sokakların isimlerinin belirlenmesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesine sunulması hususu" görüşüldü, covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Mehmet Moter, Mustafa Biçer, Ekrem Kandemir, Abdullah Yılmazsavran, Fadıl Bağca ve Halil Şahan'ın isimlerinin belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde, "İhtiyaç duyulan 5'inci Dereceli 2 Adet Mühendis Kadrosunun 3'üncü Dereceli Mühendis Kadrosu ile değiştirilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinde, “İlçemiz Mustafa Kemal Mahallesi Niğbolu sokakta yaptırılan Taziye evi ve Kültür Merkezi binamızda 2022 Eylül- Ekim aylarında Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi açılıp faaliyete başlaması planlanmakta olup, bu merkeze kayıt yaptıracak çocuklarımızın kayıt-kurs ve bakım ücretlerinin belirlenmesi maksadıyla Tarife Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin on birinci maddesinde, “İlçemizde at arabaları, iki veya üç tekerlekli araçlar ve hararlardan oluşan çekme el arabalarının denetim altına alınabilmesi maksadıyla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022/6 sayılı genelgesinde belirtilen esaslar doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Usul ve esasların görüşülmesi için konunun Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna havalesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on ikinci maddesinde, “07.06.2022 Tarih ve 36 Sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen, ‘Ergenekon Mahallesi Pazar Yeri Tahsis Ücretinin Güncellenerek, Tahsis Ücreti Olarak Geçen İbarenin Katılım Payı Olarak Değiştirilmesi’ konulu 01.08.2022 tarihli komisyon raporu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin on üçüncü maddesinde, “Kardeş şehir Viti Belediyesinin daveti ile sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla 10-22 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak olan ziyaret ile ilgili husus” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.