#

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Eski Belediye Binasında gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan toplantıda 22 madde görüşüp karara bağlandı.

Nisan ayı meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümünü kutlayarak TBMM’nin bir asırdır cumhuriyetin, bağımsızlığın ve demokrasinin yıkılmaz kalesi olduğunu ifade etti. Başkan Çetin Akın ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederek bu kutlu günü Türk Halkının kalbinde taçlandırdığını da söyledi.

Nisan ayı içerisinde Ramazan ayının idrak edilecek olmasıyla ilgili olarak duygu ve düşüncelerini de paylaşan Başkan Çetin Akın, “Önümüzdeki hafta içerisinde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’ni de idrak edeceğimiz, on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılayacağız. Bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen Ramazan ayında yemeğimizi, aşımızı paylaşacağız. Yardımlaşmanın, paylaşmanın, maddi ve manevi anlamda destek olmanın anlam ve önemini daha derinden hissedeceğimiz bu günlerde küslüklerin sona ermesini, üzüntü ve acı veren olayların yaşanmamasını ümit ediyorum. Mübarek Ramazan ayının dünya coğrafyasına, İslam Alemine, ülkemize ve Turgutlu’muza sağlıkla ve hayırlarla gelmesini diliyorum” dedi.

Başkan Çetin Akın ayrıca Sabahattin Ali, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk doktor Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Alparslan Türkeş, Turgut Özal, Atilla Özdemiroğlu başta olmak üzere nisan ayında hayatını kaybeden isimleri andı. Başkan Çetin Akın, Kanserle Savaş Haftası, II. İnönü Zaferi, Dünya Otizm Farkındalık Günü, Dünya Sokak Hayvanları Günü, Avukatlar Günü, Polis Haftası ve Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü, Öldürülen Gazeteciler Günü, Dünya Sağlık Günü, Dünya Romanlar Günü, Şehitler Haftası, Dünya Günü, Dünya Veteriner Hekimleri Günü, Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Gününe de konuşmasında yer verdi.

Nisan ayı meclis toplantısının birinci gündem maddesinde 2021 yılı Mart ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde Yıllık Faaliyet Raporu görüşüldü, Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve Büyük Birlik Partisi Meclis Üyesi İhsan Tuğrul Yüksel’in oylarıyla reddedildi. Gündemin üçüncü maddesinde Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili İle 4 Adet Meclis Katibi Belirlenmesi hususu görüşüldü, üyeler gizli oyla belirlendi. Gündemin dördüncü maddesinde Belediye Encümeni Üye Seçimi hususu görüşüldü, üyeler gizli oyla belirlendi. Gündemin beşinci maddesi İmar Komisyonuna Üye Seçimi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin altıncı maddesi, Tarife Komisyonunun kurulması, üye sayısının belirlenmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde Plan-Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde, İhtisas Komisyonları Üyelerinin Belirlenmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde, Turgutlu Belediye Başkanlığı olarak, piyasada münteşir tüm Harita Mühendisleri ile GPS verici istasyonu kurulması hakkında protokol yapılması ve işin bedelinin % 50'sinin belediyemizce karşılanması hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinde Asfalt ve sathi kaplama yapım işi hakkındaki Tarife Komisyonu Raporu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin on birinci maddesinde Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Anahtar Pafta 52. Maddesi hakkında İmar Komisyon Raporu görüşüldü, oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin on ikinci maddesinde 5. Mıntıka 1633 Ada 7, 8 ve 9 Parseller hakkında İmar Komisyon Raporu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin on üçüncü maddesinde Turgutlu Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, ilçemiz 6. Mıntıka 2525 ada 4 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin on dördüncü maddesinde İlçemiz 6. Mıntıka 3110 ada ve çevresinde düzenleme yapılmasına yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin on beşinci maddesinde, Subaşı Mahallesi, 1023 ada 7 parsel sayılı taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevki hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin on altıncı maddesinde 5. Mıntıka Mahallesi, 1276 ada 2-3-4-5-6-7-8 parsel sayılı taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevki hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin on yedinci maddesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.01.2021 tarih 3 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak hazırlatılan Turgutlu ilçesi 5. Mıntıka Mahallesi, 2724 ada 23 parsel sayılı taşınmazın "Küçük Sanayi Alanı" kullanımının "Katı Atık Tesisleri (Söküm ve Depolama) Alanına" dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevki hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin on sekizinci maddesinde Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz 5.Mıntıka 2792 Ada 4 Parselde bulunan Nurgül Fidan Spor Tesisleri hakkında devir ve protokol işlemleri görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin on dokuzuncu maddesinde TURBEM Kurs ücretlerinin belirlenmesi için konunun tarife komisyonuna sevki görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin yirminci maddesinde Mülkiyeti belediyemize ait Hacıisalar Mahallesinde bulunan 6979 m2, 155 ada 6 parsel sayılı taşınmazı Gençlik Spor İl Müdürlüğünce spor tesisi yapılması planlandığından dolayı hazırlanacak olan protokole imza atmak üzere belediye başkanı Çetin Akın’a imza yetkisi verilmesi ve söz konusu parselin Gençlik Spor Bakanlığına devri hususu görüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin yirmi birinci maddesinde Turgutlu Belediye Başkanlığı ile Turgutlu Tapu Müdürlüğü arasında bina, arsa, arazi rayiç değerler verilerinin paylaşımına ilişkin hazırlanacak olan protokole imza atmak için belediye başkanı Çetin Akın’a yetki verilmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

Nisan ayı meclis toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.