#

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 5 Temmuz Salı günü

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 5 Temmuz Salı günü saat 18:00’da Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleşecek olan Temmuz Ayı Meclis Toplantısında 10 madde görüşülecek. Temmuz Ayı Meclis Toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi 2022 yılı Haziran ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi 07.06.2022 Tarih ve 37 Sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen, “Orta Park Kafeterya ve Restorant’ta Öğrencilere Yönelik İndirim Uygulaması” konulu 23.06.2022 tarihli Komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi 07.06.2022 Tarih ve 33 Sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen, “İşletme İştirakler Müdürlüğü Bünyesinde İşletilen Sosyal Tesislerinin Ücret Tarifelerinin Güncellenmesi” konulu 23.06.2022 tarihli Komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi Fen İşleri Müdürlüğü Gelir Tarifesi Kapsamında bulunan “Mal, Araç, İş Makinelerinin ve Elektrik Atölyesinde Bulunan Sepetli Aracın” mevcut tarifedeki ücretlerinin günümüz ekonomik koşullara göre yeniden güncellenmesi için Tarife Komisyonuna sevki hususunun görüşülmesi. Gündemin beşinci maddesi Belediyemiz teknik hizmetler sınıfında 5 nci dereceli Mühendis Kadrosunda çalıştırılmak üzere 2 adet Mühendis çalıştırılması hususunun görüşülmesi. Gündemin altıncı maddesi Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, plan notlarının 46. maddesinde bulunan ''Konut olarak kullanılan tüm yapı nizamlarında kiremit çatı yapmak zorunludur'' ifadesinin değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği dosyası Belediyemiz Başkanlığınca hazırlatılmış olup, bahse konu plan değişikliği teklifinin değerlendirilmesi maksadıyla İmar Komisyonuna sevki hususunun görüşülmesi. Gündemin yedinci maddesi 07.06.2022 Tarih ve 39 Sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, “Ek Bütçe” hakkında Plan Bütçe komisyonu tarafından hazırlanan 28.06.2022 tarihli Komisyon raporunun görüşülmesi. Gündemin sekizinci maddesi İlçemiz Derbent Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınırları içerisindeki imar planı ile uygulama parseli arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik Belediyemiz Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi maksadıyla İmar Komisyonuna sevki hususunun görüşülmesi. Gündemin dokuzuncu maddesi İlçemiz 6.Mıntıka 7331 Ada 1 Parselde kayıtlı olan rekreasyon alanının 25 yıl süre ile intifa hakkı verilmesi hususunun görüşülmesi.

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gündemin onuncu ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.