#

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Salı Günü

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 6 Temmuz Salı günü saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında yapılacak olan Temmuz Ayı Meclis Toplantısında 5 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis Toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Temmuz Ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri ise şu şekilde:

“Gündemin birinci maddesi 2021 yılı Haziran ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi Belediyemiz Meclisinin 01/06/2021 tarih 56 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İlçemiz 6. Mıntıka 768 ada 52 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyası hakkında İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi Atatürk Mahallesi Semizler Yolu Sokak No:14/Z01 Turgutlu adresinde Lokanta olarak 22.06.2020 tarih ve 12352 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile faaliyet gösteren Gülter Demirdal’ın dilekçesinde İşyeri Ruhsatının ''İçkili Lokanta'' olarak değiştirilmesi talebine istinaden, bahse konu işyerinin 14.10.1997 karar tarih ve 1997/1 karar numaralı içkili yer krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin dördüncü maddesi 6360 Sayılı Kanun gereği Köy Tüzel Kişilikleri sona ererek, İlçemize bağlanan Akçapınar, Akköy, Aşağı Bozkır, Avşar, Ayvacık, Baktırlı, Bozkır, Çampınar, Çatalköprü, Çepnibektaş, Çepnidere, Çıkrıkçı, Dağyeniköy, Dalbahçe, Gökgedik, Güney, Hacıisalar, Irlamaz, İzzettin, Kabaçınar, Karaköy, Karaoluk, Kayrak, Kurudere, Kuşlar, Musacalı, Musalar Yeniköy, Osmancık, Ören, Sarıbey, Sinirli, Sivrice, Temrek, Yakuplar, Yayla, Yeniköy ve Yunusdere Mahalleleri ile Belde Belediyesi Tüzel Kişiliği sona ererek İlçemize bağlanan Derbent ve Urganlı Mahallelerinin Kırsal Mahalle veya Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde Kırsal Mahalle veya Kırsal Yerleşik Alan olarak tespiti hususunun görüşülmesi.

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gündemin beşinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.