#

Turgutlu Meclisi Yeni Yılın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Turgutlu Belediyesi Meclisi Ocak Ayı aynı zamanda 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Ocak ayı meclis toplantısında bir ek gündem maddesiyle birlikte toplam sekiz madde görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında geçtiğimiz ay covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer’i andı. Basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Turgutlu’ya gelişinin 99. yıl dönümünü kutlayan Başkan Çetin Akın, Ocak ayı içerisinde hayatını kaybeden isimleri de konuşmasında andı.

Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında gündemin birinci maddesi olarak “2021 yılı Aralık ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde “Belediye Başkanı Çetin Akın'ın 2022 yılına ait senelik izin kullanımının 30 gün olarak ve Başkanın istediği tarihlerde kullanabilmesi hususu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, “Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis üyelerinden gizli oyla en az 3 (üç), en çok 5 (beş) üyeden müteşekkil Denetim Komisyonunun, Belediyemiz Meclisince oluşturulması hususu” görüşüldü, Fehmi Gülen, Hüseyin Maliz, Cem Yıldırancan, Mustafa Yavaş ve Hasan Buka oy çokluğuyla seçildi.

Gündemin dördüncü maddesinde “2021 yılında sözleşmeli statüde tam zamanlı olarak istihdam edilen 24 adet sözleşmeli personelin 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi hususu” görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde “Belediyemizce 1990’lı yılarda yapılan imar uygulamaları sonucunda Belediyemiz adına çıkan hisseli yerlerimizi, vatandaşlarla şuyulu parsellerimizi ve ihdasen oluşan parsellerimizi ve hisseleri ve benzeri yerlerde vatandaşlarca inşaat ruhsatı alıp, inşaata başlayabilmeleri ve mağdur olmamaları amacıyla Belediye Encümenimizce belirlenecek günün rayiç bedelleri üzerinden diğer hissedarlara veya hak sahiplerine satabilmemiz için 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi gereğince Belediye Encümenine genel yetki verilmesi hususu” görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde “07/12/2021 tarih ve 84 sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmelerdeki 2022 yılı fiyat listesinin, piyasadaki malzeme alım fiyatların yükselmesinden dolayı, tekrar güncellenmesi hakkındaki Tarife Komisyon raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde “07/12/2021 tarih ve 83 sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen Belediyemize ait olan ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı elektrik birimince kullanılan sepetli aracın; operatör ve yakıt giderleri dahil olmak üzere saatlik kiralama bedeli hakkındaki Tarife Komisyon raporu” görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin sekizinci ve ek gündem maddesi olan “Son günlerde Turgutlu halkının sahipli ya da sahipsiz sokak hayvanlarının, özellikle çocuklarımız için oluşturdukları tehlikeli durumlara ve şikayetlerinin artmasına istinaden belediyemizin sorumlulukları ve yapabilecekleri hakkında görüşülmesi” hususu bilgilendirme ve temenni olarak görüşülmesi sebebiyle herhangi bir oylama yapılmadı.