#

Yeni Yılın İlk Meclis Toplantısı 3 Ocak Salı Günü

Turgutlu Belediyesi Meclisi, 2023 yılının ilk meclis toplantısını 3 Ocak Salı günü saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılacak olan ocak ayı aynı zamanda 2023 yılının ilk meclis toplantısında 13 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Ocak ayı meclis toplantısının gündem maddeleri ise şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi, “2022 yılı Aralık ayı Olağan Meclis toplantılarına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesi, “Belediye Başkanı Çetin Akın'ın 2023 yılına ait senelik izin kullanımının 30 gün olarak ve Başkanın istediği tarihlerde kullanabilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesi, “Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis üyelerinden gizli oyla en az 3 (üç), en çok 5 (beş) üyeden müteşekkil Denetim Komisyonunun, Belediyemiz Meclisince oluşturulması hususunun görüşülmesi.” Gündemin dördüncü maddesi, “Belediyemiz norm kadrosunda boş olan memur kadro değişiklik talebi ve personel grupları arası aktarma hususunun görüşülmesi.” Gündemin beşinci maddesi, “2022 yılında sözleşmeli statüde tam zamanlı olarak istihdam edilen 24 adet sözleşmeli personel ile 31 adet ilave sözleşmeli personelin 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.”

Gündemin altıncı maddesi, “İlçemiz 5.Mıntıka 1278 ada 12 parselde kalan park alanında trafo alanı oluşturulmasına yönelik GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından talep olması sebebiyle konunun İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin yedinci maddesi, “İlçemiz 5.Mıntıka 2636 ada 17 parselin doğusunda kalan park alanında trafo alanı oluşturulmasına yönelik GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından talep olması sebebiyle konunun İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin sekizinci maddesi, “İlçemiz 5.Mıntıka 2626 ada 7 parselin doğusunda kalan park alanında trafo alanı oluşturulmasına yönelik GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından talep olması sebebiyle konunun İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin dokuzuncu maddesi, “İlçemiz Akçapınar Mahalle Muhtarı Ekrem Hayri Türk'ün talebi doğrultusunda; Ankara asfaltı yolu üzerinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yakup Işık isminin Akçapınar Mahallesi düğün salonu yanında bulunan parka, Mehmet Şen isminin ise Akçapınar Mahallesi caminin yanında bulunan oyun parkına verilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin onuncu maddesi, “Belediye Meclisinin 02.08.2022 tarihli ve 64 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçecek olan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi kurs ücretlerinin belirlenmesi konulu komisyon raporunun görüşülmesi.” Gündemin on birinci maddesi, “Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarihli ve 102 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.” Gündemin on ikinci maddesi, “Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarihli ve 101 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.”

Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantı gündemin on üçüncü ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.