#

Yılın Son Meclis Toplantısı 6 Aralık Salı Günü

Turgutlu Belediyesi aralık ayı aynı zamanda 2022 yılının son meclis toplantısı 6 Aralık Salı günü saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği aralık ayı meclis toplantısında 9 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Turgutlu Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi, “2022 yılı Kasım ayı olağan ve olağanüstü meclis toplantılarına ait toplantı tutanağı ve meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesi, “2023 yılı Meclis Toplantılarının gün, saat ve yeri ile aylık tatilin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesi, “İşletme İştirakler Müdürlüğünün aşevi devri sonucunda güncellenen çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi.” Gündemin dördüncü maddesi, “İlçemiz Derbent Mahallesi imar planı dışında kalan mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 247 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 12575 m² yüzölçümüne sahip kısmı hayvan bakım evi, 7772,60 m² kısmın geçici kurban pazarı, yine onaylı imar planı dışında kalan mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Derbent Mahallesi 247 ada 21 parsel sayılı taşınmazın tamamının (6442,16 m²) sera olarak kullanılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamu yararı kararı talep edildiği, söz konusu kamu yararı kararının görüşülmesi.”

Gündemin beşinci maddesi, “Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli ve 94 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu komisyon raporunun görüşülmesi.” Gündemin altıncı maddesi, “İlçemiz Irlamaz Mahallesi 2874 ada 9 parsel sayılı taşınmaza yönelik parsel malikleri tarafından verilen dilekçe ile Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisi bulunduğu, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin yedinci maddesi, “İlçemiz Derbent Mahallesi 201 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik parsel malikleri tarafından verilen dilekçe ile Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisi bulunduğu, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin sekizinci maddesi, “Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli ve 89 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen Yıkım Ruhsatları Harç Bedellerinin belirlenmesi konulu komisyon raporunun görüşülmesi.”

Turgutlu Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı gündemin dokuzuncu ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.