#

Yılın Son Meclis Toplantısı 7 Aralık Salı Günü

Turgutlu Belediyesi Meclisi 2021 yılının son meclis toplantısını 7 Aralık Salı günü gerçekleştirecek. Turgutlu Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 18:00’da başlayacak Aralık Ayı Meclis Toplantısında 6 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği Aralık Ayı Meclis Toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Aralık Ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri ise şu şekilde:

Gündemin birinci maddesi, 2021 yılı Kasım ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Gündemin ikinci maddesi, 2022 yılı Meclis Toplantılarının gün, saat ve yeri ile aylık tatilin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin üçüncü maddesi, Belediyemize ait olan ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı elektrik birimince kullanılan sepetli aracın; operatör ve yakıt giderleri dahil olmak üzere saatlik kiralama bedelinin belirlenmesi amacıyla Tarife Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.

Gündemin dördüncü maddesi, 17.05.2021 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda güncellenen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmelerdeki 2022 yılı fiyat listesinin, piyasadaki malzeme alım fiyatların yükselmesinden dolayı, tekrar güncellenmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin beşinci maddesi, Otopark alanı ve park alanı yer değişikliğine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapma yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesine devri hususunun görüşülmesi.

Turgutlu Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, gündemin altıncı ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.