#

Yılın Son Meclis Toplantısında 10 Madde Karara Bağlandı

Turgutlu Belediyesinin 2022 yılının son meclis toplantısı olan aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Aralık ayı meclisinde 2 ek gündem maddesiyle birlikte 10 madde görüşülüp karara bağlandı.

Meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında Taksim’de ve Gaziantep’te terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlar ile şehitleri andı. Yeni yıl dileklerini de paylaşan Başkan Çetin Akın, “Yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve refah getirmesini dilemekle birlikte çocuklarımız, gençlerimiz için umut ve aydınlık dolu, kadınların güven içerisinde özgür, eşit ve adil bir şekilde yaşadığı, yaşamı paylaştığımız can dostlarımızın zarar görmediği, hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılındığı bir Türkiye’de yaşamayı tüm kalbimle arzu ediyorum. Umuyorum ki 2023, iyilik ve güzelliklerle hatırlayacağımız bir yıl olur. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Çetin Akın konuşmasında Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer ile Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Moter’i rahmet ve özlemle andığını söyledi. Aralık ayı içerisindeki önemli günleri unutmayan Başkan Çetin Akın, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, Dünya Madenciler Günü, Dünya Mühendisler Günü, Yerli Malı Haftası’nı kutladı.

Aralık ayı meclis toplantısının gündemin birinci maddesinde, 2022 yılı Kasım ayı olağan ve olağanüstü meclis toplantılarına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, 2023 yılı Meclis Toplantılarının gün, saat ve yeri ile aylık tatilin belirlenmesi hususu görüşüldü, meclis toplantılarının her ayın ilk salı günü saat 18:00’da yapılması, 2023 yılında aylık tatilin yapılmaması oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde, İşletme İştirakler Müdürlüğünün aşevi devri sonucunda güncellenen çalışma yönetmeliği görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde, İlçemiz Derbent Mahallesi imar planı dışında kalan mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 247 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 12575 m² yüzölçümüne sahip kısmı hayvan bakım evi, 7772,60 m² kısmın geçici kurban pazarı, yine onaylı imar planı dışında kalan mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Derbent Mahallesi 247 ada 21 parsel sayılı taşınmazın tamamının (6442,16 m²) sera olarak kullanılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamu yararı kararı talep edildiği, söz konusu kamu yararı kararı görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde, Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli ve 94 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu komisyon raporu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde, İlçemiz Irlamaz Mahallesi 2874 ada 9 parsel sayılı taşınmaza yönelik parsel malikleri tarafından verilen dilekçe ile Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisi bulunduğu, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde, İlçemiz Derbent Mahallesi 201 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik parsel malikleri tarafından verilen dilekçe ile Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisi bulunduğu, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde, Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli ve 89 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna sevk edilen Yıkım Ruhsatları Harç Bedellerinin belirlenmesi konulu komisyon raporu görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

İki ek gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi

Gündemin dokuzuncu maddesinde, İlçemiz Atatürk Mahallesi Semizler Yolu Sokak No:14/Z01 Turgutlu adresinde “Lokanta” olarak faaliyet gösteren Gülter Demirdal’ın, İşyeri Ruhsatının “İçkili Lokanta” olarak değiştirilmesi talebi üzerine bahse konu işyerinin 14.10.1997 karar tarih ve 1997/1 karar numaralı içkili yer krokisine dahil edilmesi hususu görüşüldü, 1 meclis üyesinin oylamaya katılmadığı gündem maddesi 13 kabul, 10 ret ve 1 çekimser olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin onuncu maddesinde, İlçemiz Çepnidere Mahallesi Çepnidere Sokak No:1 Turgutlu adresinde “Lokanta” olarak faaliyet gösteren Vedat Ülker’in, İşyeri Ruhsatının “İçkili Lokanta” olarak değiştirilmesi talebi üzerine bahse konu işyerinin 14.10.1994 karar tarih ve 1997/1 karar numaralı içkili yer krokisine dahil edilmesi hususu görüşüldü, 1 meclis üyesinin oylamaya katılmadığı gündem maddesi 13 kabul, 10 ret ve 1 çekimser olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı gündemin dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.