Belediyemizce yapılan park, bahçe, rekreasyon alanları, refüj gibi peyzaj projelerinde kullanılmak üzere peyzaj bitkisi üretimi yapılması planlanmaktadır. Bu proje kapsamında kamu kaynaklarının etkin kullanılması hedeflenmektedir.