Belediyemiz Meclisinin 31/07/2023 tarih ve 93 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/11/2023 tarihli 2023/916 sayılı kararı ile; İlçemiz Yedieylül Mahallesi 1323 ada 38 parsel sayılı taşınmaz ve çevresinde düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları onaylanmıştır.

3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 14/12/2023 – 15/01/2024 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panomuzda, www.turgutlu.bel.tr Web sitemizde, Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarlığında ve taşınmazın bulunduğu alandaki bilgilendirme levhalarında ilan edilmektedir.

İlanen duyurulur.