İlçemiz Derbent mahallesi sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi
uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre tanzim edilen İlçemiz Derbent
Mahallesi 242 Ada78 Parsel ile 249 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Nolu Parselleri Kapsayan 32
Nolu İmar Uygulaması Belediyemizin 05.05.2023 tarih 452 sayılı Encümen Kararı ve
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 06.09.2023 tarih 2023/3190 sayılı Encümen Kararı ile
onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 09.10.2023 ile
09.11.2023 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan
panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkmıştır.