Belediyemiz Meclisinin 04/04/2023 tarih ve 46 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08/08/2023 tarihli 2023/651 sayılı kararı ile; 5. mıntıka 2626 ada 7 parselin doğusunda yer alan park alanında trafo alanı ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları onaylanmıştır.

3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 03/11/2023 – 04/12/2023 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panomuzda, www.turgutlu.bel.tr Web sitemizde, Ergenekon Mahallesi Muhtarlığında ve taşınmazın bulunduğu alandaki bilgilendirme levhalarında ilan edilmektedir.

İlanen duyurulur.