Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre tanzim edilen İlçemiz Çepnidere Mahallesi 2748 Ada 1 parsel, 2432 Ada 2, 3 parsel, 2747 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsel, 9. Mıntıka Mahallesi 2746 Ada 1, 2, 3, 4 parsel sayılı taşınmazlar ile Çepnidere Mahallesi 4, 596, 630 parsel, 9.Mıntıka Mahallesi 793 ada 8, 9, 10, 11, 12, 14, 34, 35 ve 36 parselleri kapsayan alanda geri dönüşüm işlemi ve akabinde Çepnidere Mahallesi 4, 596, 630 parsel, 9.Mıntıka Mahallesi 793 ada 8, 9, 10, 11, 12, 14, 34, 35 ve 36 parselleri kapsayan alanda taşınmazları kapsayan 498 Nolu İmar Uygulaması Belediyemizin 24.02.2023 tarih 192 sayılı Encümen Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 16/08/2023 tarih 2801 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 12/09/2023 ile 12/10/2023 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.