Belediyemiz Meclisinin 05/09/2023 tarih ve 108 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 28/11/2023 tarihli 2023/1004 sayılı kararı ile; İlçemiz 5. mıntıka 730 ada 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları onaylanmıştır.

3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 20/12/2023 – 22/01/2024 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panomuzda, www.turgutlu.bel.tr Web sitemizde, Ergenekon Mahallesi Muhtarlığında ve taşınmazın bulunduğu alandaki bilgilendirme levhalarında ilan edilmektedir.

İlanen duyurulur.