Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre tanzim edilen İlçemiz 9.Mıntıka Mahallesi 756 ada 6, 8, 20, 22, 23, 25, 26 ve 34 parseller ile Yıldırım Mahallesi 639 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 500 nolu imar uygulaması Turgutlu Belediyesi Encümeninin 28.07.2023 tarih 702 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 29.11.2023 tarih 4363 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 13/12/2023 ile 12/01/2024 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.