Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre tanzim edilen İlçemiz 9. Mıntıka Mahallesi 780 ada 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 37, 53 ve 54 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 492 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 30.05.2023 tarih 543 sayılı Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 09.08.2023 tarih 2690 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 02/10/2023 ile 02/11/2023 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur.