Belediyemiz Meclisinin 01/08/2023 tarih ve 85 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 28/11/2023 tarihli 2023/1005 sayılı kararı ile; Turgutlu kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Uygulama Revizyon İmar Planı Plan Notlarının 46. ve 55. maddesinde düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları onaylanmıştır.

3194 sayılı imar kanununun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 14/12/2023 – 15/01/2024 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panomuzda ve www.turgutlu.bel.tr Web sitemizde ilan edilmektedir.

İlanen duyurulur.