496 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 5. Mıntıka Mahallesi 1633 ada 7, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 496 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 24/06/2022 tarih 609 sayılı Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 31/08/2022 tarih 3924 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 21/09/2022 ile 20/10/2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.
494 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 5. Mıntıka Mahallesi 1673 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 494 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 01/04/2022 tarih 307 sayılı Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 31/08/2022 tarih 3925 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 19/09/2022 ile 18/10/2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.
492 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 9. Mıntıka Mahallesi 780 ada 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 37, 53 ve 54 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 492 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 18/03/2022 tarih 266 sayılı Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 20/07/2022 tarih 3128 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 14/09/2022 ile 13/10/2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.
497 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 9. Mıntıka Mahallesi 773 ada 77 parsel, 2534 ada 7 parsel ve Çepnidere Mahallesi 2991 ada 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 497 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz Encümeninin 22.07.2022 tarih 694 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 17/08/2022 tarih 3718 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 12/09/2022 ile 11/10/2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve www.turgutlu.bel.tr web sitemizde askıya çıkarılmıştır.
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu İlçesi 5. Mıntıka 1630 ada 27-28 parsellere yönelik UİP-45959370 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
491 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz Çepnidere Mahallesi 0 ada 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 342, 344, 345, 684, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701 ve 702 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 491 Nolu İmar Uygulaması
489 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 6.Mıntıka Mahallesi 2526 ada 10 parsel sayılı taşınmazı kapsayan 489 Nolu İmar Uygulaması
493 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 2754 ada 1 parsel sayılı taşınmazı kapsayan 493 Nolu İmar Uygulaması
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu İlçesi 6. mıntıka Eski Kemalpaşa Yolu üzerinde ve çevresinde bulunan Yençok=Serbest yapılaşma koşullu Tercihli Ticaret+Konut (TİCK) Alanlarının kat adedi ve yapı yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan UİP-45075987 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
UİP-45491588 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
488 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 9.Mıntıka Mahallesi 759 ada 14, 15, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 488 Nolu İmar Uygulaması
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planına askı süreci içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu İlçesi 5. Mıntıka, 1276 ada 2-3-4-5-6-7-8 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu İlçesi 5. Mıntıka 2724 ada 23 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu İlçesi 5. Mıntıka 1633 ada 7-8-9 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Turgutlu İlçesi 6. Mıntıka 768 ada 52 parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
TURGUTLU İLÇESİ SUBAŞI MAHALLESİ 1023 ADA 7 PARSEL SAYILI TAŞINMAZA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Subaşı Mahallesi 1023 ada 7 parsel sayılı taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
486 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 5.Mıntıka Mahallesi 745 ada 29, 32, 33, 43 parseller ve 744 ada 65 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 486 Nolu İmar Uygulaması
487 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 5.Mıntıka Mahallesi 1744 ada 1 parsel sayılı taşınmazı kapsayan 487 Nolu İmar Uygulaması
485 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz Yıldırım Mahallesi 637 ada 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21 ve 638 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 485 Nolu İmar Uygulaması
Turgutlu İlçesi Albayrak Mahallesi 203 Ada 1 Parsele Yönelik Koruma Alanının İşlenmesine İstinaden 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği İlanı
TURGUTLU İLÇESİ SUBAŞI MAHALLESİ 349 ADA 8 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN GÜNEYİNDE YAYA YOLU AÇILMASINA YÖNELİK İMAR PLAN TADİLATI
484 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
Yayla Mahallesi 970, 973, 974 ve 982 parsel sayılı taşınmazlarını kapsayan 484 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU
6292 sayılı Kanun (Karşılık Taşınmaz İşlemleri) Hakkında Duyuru
Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı anahtar pafta açıklama listesinin 52. maddesine yönelik değişiklik ilanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/07/2020 tarih 341 sayılı kararı ile; Belediyemiz Meclisinin 07/10/2020 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanan Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı anahtar pafta açıklama listesinin 52. maddesine yönelik değişiklik onaylanmıştır.
Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı İlanı
Belediyemiz Meclisinin 07/01/2020 tarih 10 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09/06/2020 tarih 205 sayılı kararı ile; UİP-4468,59 Plan İşlem Numaralı, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ve Açıklama Raporları onaylanmıştır.
2020 URGANLI 16 NOLU İMAR UYGULAMASI
Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uyarınca tanzim edilen Tapunun Urganlı Mahallesi 0 ada 3912, 2036 ve 2039 parsel sayılı taşınmazlarını kapsayan Urganlı-16 Nolu İmar Uygulaması Belediyemizin Encümeninin 09/06/2020 tarih 621 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 29/07/2020 tarih 2020/2243 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 24/08/2020 ile 23/09/2020 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
2021 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI
Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı yardımlarına ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden İlan
Daha Fazla