TURGUTLU İLÇESİ SUBAŞI MAHALLESİ 1023 ADA 7 PARSEL SAYILI TAŞINMAZA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Subaşı Mahallesi 1023 ada 7 parsel sayılı taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
486 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 5.Mıntıka Mahallesi 745 ada 29, 32, 33, 43 parseller ve 744 ada 65 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 486 Nolu İmar Uygulaması
487 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz 5.Mıntıka Mahallesi 1744 ada 1 parsel sayılı taşınmazı kapsayan 487 Nolu İmar Uygulaması
485 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
İlçemiz Yıldırım Mahallesi 637 ada 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21 ve 638 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 485 Nolu İmar Uygulaması
Turgutlu İlçesi Albayrak Mahallesi 203 Ada 1 Parsele Yönelik Koruma Alanının İşlenmesine İstinaden 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği İlanı
TURGUTLU İLÇESİ SUBAŞI MAHALLESİ 349 ADA 8 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN GÜNEYİNDE YAYA YOLU AÇILMASINA YÖNELİK İMAR PLAN TADİLATI
484 NOLU İMAR UYGULAMASI İLANI
Yayla Mahallesi 970, 973, 974 ve 982 parsel sayılı taşınmazlarını kapsayan 484 Nolu İmar Uygulaması Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU
6292 sayılı Kanun (Karşılık Taşınmaz İşlemleri) Hakkında Duyuru
TURGUTLU İLÇESİ YEDİEYLÜL MAHALLESİ 2787 ADA 1 VE 2 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13/10/2020 tarih ve 2020/427 sayılı kararı ve Belediyemiz Meclisinin 01/09/2020 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanan Turgutlu İlçesi Yedieylül Mahallesi 2787 ada 1 ve 2 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yönelik değişiklik onaylanmıştır.
Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı anahtar pafta açıklama listesinin 52. maddesine yönelik değişiklik ilanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/07/2020 tarih 341 sayılı kararı ile; Belediyemiz Meclisinin 07/10/2020 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanan Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı anahtar pafta açıklama listesinin 52. maddesine yönelik değişiklik onaylanmıştır.
Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı İlanı
Belediyemiz Meclisinin 07/01/2020 tarih 10 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09/06/2020 tarih 205 sayılı kararı ile; UİP-4468,59 Plan İşlem Numaralı, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ve Açıklama Raporları onaylanmıştır.
2020 URGANLI 16 NOLU İMAR UYGULAMASI
Turgutlu Belediyemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uyarınca tanzim edilen Tapunun Urganlı Mahallesi 0 ada 3912, 2036 ve 2039 parsel sayılı taşınmazlarını kapsayan Urganlı-16 Nolu İmar Uygulaması Belediyemizin Encümeninin 09/06/2020 tarih 621 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 29/07/2020 tarih 2020/2243 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Aynı kanunun 19. maddesi gereğince bir ay süreyle 24/08/2020 ile 23/09/2020 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
2021 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM BAŞVURULARI
Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı yardımlarına ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden İlan
Daha Fazla