Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MUHTELİF İŞ YERLERİ VE ARAZİ KİRALAMA İHALESİ


MADDE 1- İhalenin Konusu ve Şekli

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz çeşitli Mahallelerinde bulunan aşağıda özellikleri gösterilen muhtelif 44 (Kırkdört) adet iş yeri ve arazi vasfındaki taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45'inci maddesi gereğince açık arttırma sureti ile ayrı ayrı kiralanacaktır.

MADDE 2-İhalenin Süresi ve Ödemeler

İhalenin süresi yapılacak sözleşmeden itibaren 3 (üç) yıldır.

İşyeri ve konut olarak kiralanan yerlerin aylık kira ödemesi peşin olarak ve en geç ayın 15' ine (onbeşi) kadar, Arazi (arsa) vasfındaki yerlerin kiraları ise yıllık ve peşin olarak Belediyeye ödenecektir. Süresinde Ödenmeyen Kira bedellerine 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsili Usulü hakkında kanunun 51'inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Ancak, kiracı üç ay süre ile kira bedelini ödemediği takdirde sözleşmesi feshedilir ve 2886 sayılı yasanın 75'inci maddesine göre fuzuli şagil sayılarak tahliye edilir.

MADDE 3 -İhale Edilecek Taşınmazların Tahmini Bedeli ve Teminatları

A)- İhale Edilecek Taşınmazlar

1- Yıldırım Mahallesi Simge Sokaktaki çay ocağı büfe yeri aylık muhammen kira bedeli 600,00-TL; Geçici Teminatı ise 648,00-TL dir

2- Çampınar Mahallesi Köy Boşluğu aylık muhammen kira bedeli 100,00TL; Geçici Teminatı 108,00-TL dir.

3-Turgutlu İlçesi 10. Mıntıka 128 Ada, 7 Parselde (939m2) bulunan arazi vasfındaki taşınmaz yıllık peşin olarak muhammen kira bedeli 3.000,00-TL; Geçici Teminatı 270,00-TL dir.

4- Turgutlu İlçesi Derbent Mahallesi Sebze Hali No:1 deki iş yeri sebze hali olarak kullanılmak üzere aylık 300,00-TL; Geçici Teminatı ise 324,00TL dir.

5- Turgutlu İlçesi Derbent Mahallesi Sebze Hali No:6deki iş yeri sebze hali olarak kullanılmak üzere aylık 300,00-TL; Geçici Teminatı ise 324,00TL dir.

6-Turgutlu İlçesi Derbent Mahallesi Sebze Hali No:3deki iş yeri sebze hali olarak kullanılmak üzere aylık 300,00-TL; Geçici Teminatı ise 324,00TL dir.

7- 9. Mıntıka 788 Ada 22 parselde yer alan sabancı Karakolu bulunan bina aylık 500,00-TL ; Geçici Teminatı 540,00-TL

8-Ören Mahallesi 123 Ada 30 parsel (4.132m2) bulunan arazi vasıflı taşınmaz yıllık peşin olarak muhammen kira bedeli 800,00-TL Geçici teminatı 288,00-TL dir.

9- Turguıtlu İlçesi Musalar Yeniköy 186 parselde (6300m2) arazi vasıflı taşınmaz yıllık peşin olarak muhammen kira bedeli 3.500,00-TL Geçici Teminatı ise 315,00-TL dir.

10- Turgutlu İlçesi Çampınar mahallesinde bulunan eski köy konağı çay ocağı olarak kullanılmak üzere aylık muhammen kira bedeli 65,00-TL Geçici Teminatı ise 71,00-TL dir.

11- Turgutlu İlçesi Ören Mahallesi Köy Kahvehanesi aylık peşin olarak muhammen kira bedeli 200,00-TL Geçici Teminatı ise 216,00-TL dir.

12- Urganlı Yeniköy Mahallesi 674 parsel (15.220m2) arazi yıllık muhammen kira bedeli 9.700,00-TL Geçici Teminatı 873,00-TL dir.

13-Urganlı Yeniköy Mahallesi 672 parsel (20.517m2) arazi yıllık muhammen kira bedeli 12.900,00-TL Geçici Teminatı 1.161,00-TL dir.

14-Ören Mahallesi 103 ada 160 parsel (22304m2) arazi yıllık Muhammen kira bedeli 7.000,00-TL geçici teminatı 630,00-TL dir.

15- Urganlı Mahallesi Atatürk Caddesi ile Karaarslan sokağın kesiştiği yerdeki yol boşluğu (1) aylık 300,00-TL Geçici Teminatı 324,00-TL dir.

16- Urganlı Mahallesi Atatürk Caddesi ile Karaarslan sokağın kesiştiği yerdeki yol boşluğu (2) aylık 300,00-TL Geçici Teminatı 324.00-TL dir.

17- Urganlı Mahallesi Sanayi Çarşısı No:29 daki iş yeri aylık muhammen kira bedeli 300,00-TL, Geçici Teminatı 324,00-TL dir

18- Koşukırı Mevkii 1755 ada 8 parsel yanındaki park alanı ( Araç depolama Alanı olarak kullanılmak üzere) yıllık 8.000,00-TL Geçici Teminatı ise 720,00-TL dir.

19- Turgutlu İlçesi Derbent Mahallesi Sebze hali No:8 deki iş yeri aylık kira bedeli 300,00-TL Geçici Teminatı 324,00-TL dir.

20- Urganlı Mahallesi Bülbül Sokak No:7 deki iş yeri depo olarak kullanılmak üzere aylık 280,00-TL Geçici Teminatı ise 303,00-TL dir.

21- Turan Mahallesi Et hali No:9 daki iş yeri aylık 1.000,00-TL geçici teminatı 1.080,00-TL dir

22-Urganlı Mahallesi 149 ada 7 parsel (2500m2) arazi yıllık 1.200,00-TL Geçici Teminatı 108,00-TL dir.

23-Urganlı Mahallesi Sanayi Çarşısı No:16 daki iş yeri aylık 300,00-TL Geçici Teminatı 324,00-TL dir.

24- Irlamaz Mahallesinde bulunan Kültür Evi Binası kültür evi-çay ocağı olarak kullanılmak üzere aylık 60,00-TL Geçici Teminatı 65,00-TL dir.

25- Akçapınar Mahallesindeki muhtarlık binasının yanındaki depo aylık 200,00-TL Geçici Teminatı 216,00-TL dir.

26- 8. Mıntıka 55 Ada 353 parselde bulunan eski karakol binası yıllık 3.000,00-TL Geçici Teminatı 270,00-TL dir.

27- Sarıbey Mahallesi Köy Kahvehanesi aylık 200,00-TL Geçici Teminatı 216,00-TL dir.

28- Urganlı Mahallesi Sanayi çarşısı No:31 deki iş yeri aylık 200,00-TL Geçici Teminatı 216,00-TL dir.

29- Sinirli Mahallesi 1452 parselde (12300m2) yer alan arazi yıllık 24.000,00-TL Geçici Teminatı 2160,00-TL dir.

30- Urganlı Mahallesi Barbaros Caddesi No:9/4 deki lojman aylık 350,00-TL Geçici Teminatı 378,00-TL dir.

31- Urganlı Mahallesi Barbaros caddesi No:11/2 deki lojman aylık 350,00-TL Geçici Teminatı 378,00-TL dir.

32- Urganlı Mahallesi Barbaros caddesi No:11/3 deki lojman aylık 350,00-TL Geçici Teminatı 378,00-TL dir.

33- Derbent Mahallesi 2528 parseldeki 63400,00m2 miktarındaki arazinin 3 dönümlük yeri fidan ekim yeri olarak yıllık 1.200,00-TL Geçici Teminatı 108,00-TL dir.

34- Turan Mahallesi Belediye Pasajı Kat 2 No:101-102 deki bitişik iş yeri aylık 600,00-TL Geçici Teminatı 648,00-TL dir.

35-Turan Mahallesi Belediye Pasajı Kat 2 No:1 aylık 300,00-TL Geçici Teminatı 324,00-TL dir.

36-Turan Mahallesi Belediye Pasajı Kat 2 No:112 aylık 300,00-TL Geçici Teminatı 324,00-TL dir.

37-Turan Mahallesi Belediye Pasajı Kat 2 No:109 aylık-300,00-TL Geçici Teminatı 324,00-TL dir.

38-Turan Mahallesi Belediye Pasajı Kat 2 No:108 aylık 300,00-TL Geçici Teminatı 324,00-TL dir.

39-Turan Mahallesi Belediye Pasajı Kat 2 No:107 aylık 300,00-TL Geçici Teminatı 324,00-TL dir.

40-Dağmarmara Karaköy Mahallesi 107 ada 35 parselde yer alan 4.368,00 m2 miktarlı tarla yıllık 1.200,00-TL Geçici Teminatı ise 108,00-TL dir.

41-Dağmarmara Karaköy Mahallesi 108 ada 6 parselde yer alan 2.196 m2 miktarlı tarla yıllık 600,00-TL Geçici Teminatı 81,00-TL dir.

42-Dağmarmara Karaköy Mahallesi 108 Ada 2 Parsel yer alan 3100m2 miktarlı tarla yıllık 900,00-TL Geçici Teminatı ise 81,00-TL dir.

43- Derbent Mahallesi 2528 parseldeki 63.400m2 miktarındaki arazinin 11.521m2 miktarındaki yeri fidan ekimi yeri bahçe olarak yıllık 4.000,00-TL Geçici Teminatı 396,00-TL dir.

44- Akçapınar Mahallesi 329 parselde kayıtlı 10.000m2 tarla yıllık muhammen bedeli 7.500,00-TL Geçici Teminat 675,00-TL dir.

Madde 4- İhale Günü

İhale 07/05/2021 Cuma günü saat 14:30 da Belediye Encümen Toplantı Salonunda sırasıyla yapılacaktır.

Madde 5- İhaleye Katılma Şartları

a.) Adres Beyanı, Nüfus Fotokopisi

b.) Varsa Kayıtlı olduğu Oda Kaydı

c.)İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname ile vekilin imza sirküleri

d.)Turgutlu Belediyesine borcu olmadığına dair yazı

e.)Geçici Teminat Belgesi

f.)Ortak girişim olması halinde ( yukarıdaki belgelerle birlikte) Ortak girişim beyannamesi sözleşme esnasında ise noter den tasdikli ortaklık sözleşmesi

Madde 6 - Ayrıntılı şartname mesai saatleri içersinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

Madde 7- Encümen gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmemekte serbesttir.

Madde 8- Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir.