Açılırı Menü

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI


MADDE 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz çeşitli mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri gösterilen muhtelif 21 (yirmibir) adet ( iş yeri ve arazi vasfındaki) taşınmaz hazırlanan ekli şartnamesine göre 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma sureti ile ayrı ayrı kiralanacaktır.


MADDE 2- İHALENİN SÜRESİ VE ÖDEMELER

İhalenin süresi, yapılacak sözleşmeden itibaren 3 (üç) yıldır.

İş yeri olarak kiralanan yerlerin kira ödemesi peşin olarak ve en geç ayın 15’ine (onbeşi) kadar, arazi (arsa) vasfındaki yerlerin kiraları ise yıllık ve peşin olarak Belediyeye ödenecektir. Süresinde ödenmeyen kira bedellerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51’nci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Ancak, kiracı üç ay süre ile kira bedelini ödemediği takdirde sözleşmesi feshedilir ve 2886 sayılı yasanın 75’nci maddesine göre fuzuli şagil sayılarak tahliye edilir.


MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARIN TAHMİNİ BEDELİ VE TEMİNATLARI:

  1. İhale Edilecek taşınmazlar;
  1. Turan Mahallesi Belediye Pasajı No:14 aylık kira bedeli 900,00-TLGeçici teminatı 972,00-TL dir.

2. Pazartesi Pazar yeri (a) nolu çay ocağı aylık kira bedeli 1.100,00-TL Geçici Teminatı 1.188,00-TL’ dir

3. Pazartesi Pazar yeri (b) nolu çay ocağı aylık kira bedeli 1.100,00-TL Geçici Teminatı 1.188,00-TL dir.

4. Gökgedik Mahallesi Köy Kahvehanesi aylık kira bedeli 250,00-TL Geçici Teminatı 270,00-TL dir.

5. Akçapınar Mahallesi Muhtarlık binası yanındaki depo aylık kira bedeli 250,00-TL Geçici Teminatı 270,00-TL dir.

6. Sinirli Mahallesi 1452 parselde kayıtlı 12.300m² arazi kira bedeli yıllık peşin 12.000,00-TL Geçici Teminatı 1.080,00-TL dir.

7. İstasyonaltı Mahallesi 8. Mıntıka 36 ada 9 ve 11 parselde yer alan Gaffar Okan Spor Tesisleri aylık kira bedeli 400,00-TL Geçici Teminatı 432,00-TL dir.

8. Urganlı Mahallesi 4027 parselde yer alan 1167,00m² miktarındaki arsa aylık kira bedeli 800,00-TL Geçici Teminatı 864,00-TL dir.

9. Musalar Yeniköy Mahallesi 1356 parselde kayıtlı 7.453m² miktarındaki tarla yıllık peşin kira bedeli 10.000,00-TL’ dir. Geçici Teminatı 900,00-TL dir.

10.Dağmarmara Karaköy Mahallesi 108 ada 6 parselde kayıtlı 2.196m² arazi yıllık peşin kira bedeli 2.600,00-TL Geçici Teminatı 234,00-TL dir.

11. Dağmarmara Karaköy Mahallesi 107 ada 35 parselde kayıtlı 4.368m² arazı yıllık peşin kira bedeli 5.200,00-TL, Geçici Teminatı 468,00-TL dir.

12. Sivrice Mahallesi 484 parselde kayıtlı 2564m² arazı kira bedeli yıllık peşin 2.600,00-TLGeçici Teminatı 234,00-TL dir.

13. Çampınar Mahallesi Köy Kahvehanesi aylık kira bedeli 250,00-TL Geçici Teminatı 270,00-TL dir.

14. Urganlı Mahallesi Bülbül Sokak No:30 daki iş yeri aylık kira bedeli 450,00-TL Geçici Teminatı 486,00-TL dir.

15. Urganlı Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi No: 17 deki iş yeri kira bedeli aylık 450,00-TL Geçici Teminatı 486,00-TL’ dir.

16. Akçapınar Mahallesi Köy Kahvehanesi aylık kira bedeli 550,00-TL Geçici Teminatı 594,00-TL’ dir.

17. Urganlı Mahallesi Sanayi Çarşısı No:43 deki iş yeri aylık kira bedeli 350,00-TL Geçici Teminatı 378,00-TL’ dir.

18. Urganlı Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi No:16 daki iş yeri aylık kira bedeli 500,00-TL Geçici Teminatı 540,00-TL’ dir.

19. Urganlı Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi No:15 deki iş yeri aylık kira bedeli 500,00-TL Geçici Teminatı 540,00-TL’ dir.

20. Urganlı Mahallesi Bülbül Sokak No:1 deki iş yeri aylık kira bedeli 400,00-TL Geçici Teminatı 432,00-TL dir.

21. Urganlı Mahallesi Bülbül Sokak No:1/A daki iş yeri aylık kira bedeli 400,00-TL Geçici Teminatı 432,00-TL’ dir.

İhale üzerinde kalanlar, Sözleşmeden önce 3 yıllık kira bedelinin % 6 kadar kati teminat verecektir. Teminatlar, Nakit, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine bonosu olabilir. İhalenin ilk sözleşmesi Noter huzurunda yapılacak olup, tüm vergi resim ve harçlarla (Damga vergisi-karar pulu ) Noter masrafları istekliye aittir.Ayrıca bu iş yerlerinin varsa mevcut Elektrik ve su borcu ile binanın bakım onarımı ve boyanması gibi gerekli işler kiracıya aittir. Kira sözleşmesinden itibaren 5(beş) gün içerisinde Elektrik ve Su aboneliklerini istekli üzerine almak zorundadır.


MADDE 4- İHALENİN GÜNÜ

İhale 28/10/2022 Cuma günü saat 11:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda sırasıyla yapılacaktır.


MADDE 5- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI;

  1. Adres beyanı, Nüfus Fotokopisi (Vatandaşlık Nolu)
  2. Varsa Kayıtlı olduğu Oda kaydı,
  3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, vekaletname ile vekilin imza sirküleri
  4. Turgutlu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
  5. Geçici teminat belgesi
  6. Ortak girişim olması halinde, (yukarıdaki belgelerle birlikte) Ortak girişim beyannamesi, sözleşme esnasında ise Noter’den tasdikli ortaklık sözleşmesi

İhaleye katılacaklar, yukarıda belirtilen belgeleri en geç ihale saatine kadar Encümene

ibraz edecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İhale Şartnamesi 13 madde ve 3 sayfadan ibaret olup, Şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ve Belediye internet sitesinden incelenebilir. Şartnameyi almak isteyenler 50 TL (elli lira) bedel karşılığında satın alabilirler.